Cenaze 15 roj yo ke ndyena keyey ci

23 terna peyne de dewa Hucet ya ke girdayey qezaya inar ya Amed de hz dewlete etb keyeyk ser de netcey sereti de kesk nfaz kerdb. Dima ra ameb akerekerdi ke keso ke ameyo nfazkerdi endam HPGy Cebral Kari yo.

08 Aralık 2017 Cuma | Kirmanck

23 terna peyne de dewa Hucet ya ke girdayey qezaya inar ya Amed de hz dewlete etb keyeyk ser de netcey sereti de kesk nfaz kerdb. Dima ra ameb akerekerdi ke keso ke ameyo nfazkerdi endam HPGy Cebral Kari yo. 

Cenazeya Kariy wedaryab nwexaney heriqas ke 15 roj yo ke namey ci het waltya Amed ra ameyo akerekerdi z cenaze ndyena keyey ci. Bad ke name ame akerekerdi, keyey Kariy muracat Serdozgerya Komare ya Amed kerd, label keyey hna cenazeya xo tehx nkerdo. Keye nika netcey DNAy paweno. 

Heto bn ra wext sereti de endaman keyey ra Mehmet Ozdemr, Hacre Ozdemr Talat Ozdemr ameyb tepiti sewq edlye byb. nan ra Mehmet Ozdemr bi daya endam rxistine byayene ra ame tewqfkerdi. Her di y bn z bi ert kontrolo edl serbest amey veraday. 


MA/AMED


282

YEN ZGR POLTKA