‘Kürtajı reddetmek cehalettir’

Pro Familia Hamburg Başkanı Kersten Artus, 219a maddesi kaldırıldığı takdirde doktorların maruz kaldıkları kriminalizasyonun sona ereceğini belirterek, sözkonusu maddeye karşı medeniyet ittifakı oluşturulması gerektiğini söyledi.

04 Aralık 2017 Pazartesi | Kadın

MUSTAFA MENGE


Almanya’da Kristina Haenel isimli doktor, web sitesinde kürtaj işlemleriyle tanıtıma yer verdiği gerekçesiyle geçtiğimiz hafta 6 bin Euro para cezasına çarptırıldı. Tepkiyle karşılanan bu ceza, kürtaj yasasıyla ilgili tartışmaları da alevlendirdi. Haenel’e danışmanlık yapan, dava boyunca gerçekleştirilen dayanışma eylemlerine de öncülük eden Pro Familia Hamburg Başkanı Kersten Artus, dogmatizmde değil özgürlükte ısrar edilmesi gerektiğini söyledi. 
Aynı zamanda Sol Parti eski Hamburg Milletvekili olan Artus’un sorularımıza yanıtları şöyle:


Kristina Haenel’in dava süreci hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Kürtaj hakkında bilgi vermeyi “kürtaj reklamı” sayan hakim ve savcılığın, kürtajı sıradan bir tıbbi müdahale olarak görmedikleri ortaya çıktı. Ayrıca kürtaj hakkında kamusal alanlarda konuşulmaması gerektiği de savunuluyor. Bu da olayın yargıya taşınmasının nedeni. Yalnız şunu da belirtmeliyim ki, 219a maddesinden yargılanan hiç kimse bugüne kadar beraat etmedi.


Hakimin ‘kürtajın devlet tarafından istenmediğini’ belirterek para cezası kesmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kürtajı reddetmek cehalettir. Ben, kadın hakimin kendi inisiyatifini kullanacağını ve gerçeği göreceğini umut etmiştim. 219a maddesini geçmişten kalan bir kalıntı olarak düşünebilirdi. İnternet çağında bu tür bilgiler saklanamaz/bastırılamaz. Ayrıca kadınların bilgilenme hakkı ve doktorların mesleki özgürlük hakları var. Ancak hakim kendi inisiyatifini kullanmakta eksik kaldı. Şahsen ben kendisini reel yaşamdan da uzak görüyorum. 


Bir hukuk devletinde kürtaj hakkında bilgi vermek neden suç olarak görülüyor? Bu anlayışın kaynağında ne var sizce? 

Kürtaj hakkında bilgi vermek, Ceza Yasası kadar eski bir yasaktır. Bugün kürtaj hakkında bilgi vermek, sadece bundan kar elde etmeyenler için yasaldır. Örneğin Hamburg eyaletinin sitesinde kürtaj yapan enstitü ve muayenehanelerin listesi yayınlandı. Diğer eyaletlerin neden böyle bir hizmette bulunmadığı anlaşılmaz. 219a maddesi kaldırılınca doktorların da kürtaj hakkında bilgi verdiği için maruz kaldıkları kriminalizasyon sona erer. 


Kadınlar için doğum yapmak kadar kürtaj olmak da bir hak değil mi? 

Kadına kürtajı yasaklayarak “Yaşamı korumak” (Lebensschutz; kürtaja karşı olanların teorisi) olmuyor. Çünkü kürtaj engellense başka ve çok daha tehlikeli yollarla çocuk aldırılmaya çalışılacak. Hatta bu tehlike intihar veya doğum sonrası çocuk katliamına kadar gidebilir. “Yaşamı koruma” kadına seçme hakkı verilirse sağlanabilir. Kanada gibi bir ülke bunu ispatladı: 1988’den bu yana kürtaj cezasızdır. Anne ölümleri de, kürtaj sayısı da azaldı. 


Dava günü Kristina Haenel ile dayanışma içerisinde olmak için binlerce kişi hazır bulundu. Yasa değişikliği için başlatılan imza kampanyasını 130 binin üzerinde kişi imzaladı. Böyle büyük bir destek bekliyor muydunuz?

Hayır. Sanırım bu uygar ve modern toplumda hala kürtajın yasak olduğu; belirli şartlar altında yapılabilir olduğunun bilinmemesi ve bu cehaletin hâlâ sürdürülmesi dayanışmayı büyüttü. Bir de ülkemizde giderek sağa kayan iklim de etkili oldu. “Yaşamı korumak” adı altında kürtaja karşı olanların karşısında artık kimse kendini ezdirmek istemiyor. Artık yeter, nefret kampanyaları sonlandırılmalı. Tıpkı ırkçılığa karşı olduğu gibi toplumun bir kısmı gerici yaşam ve insan imgelerine ve cinsiyetçiliğe karşı ayaklanıyor. 


Dava ardından kürtajla ilgili yasaların değişmesi tartışması gündeme geldi. Bir değişikliğin yaşanmasını bekliyor musunuz? Meclis’teki partiler ve kadın kurumlarına bununla ilgili ne söylemek istersiniz?

Parlamentoda bu tür reaksiyonlarla dogmatizme karşı 219a maddesini gündeme getirecek bir medeniyet ittifakı oluşmalı. FDP ve CDU’nun da buna dahil olmasını dilerim. Özgür ve eşit haklara sahip kadın profili isteyen, kadının bilgi alma konusunda da ona bu özgürlüğü  tanımalı. Kuşaklar arası yeni kadın hareketi ilk önce ayaklandı. Ama muazzam bir güce sahip. Uzun bir soluk aldı ve giderek büyüyor. 


647

YENİ ÖZGÜR POLİTİKA