Beritan WAN: Gerilla ve doğa

Gerilla, doğayla bağını emeği, sevgisi, karşılıklı eşit hukuku ve saygıyla kurar. Bazen o emek verir doğaya, bazen doğa kucağını açar ona.

01 Ağustos 2017 Salı | PolitikART

Gerilla, doğayla bağını emeği, sevgisi, karşılıklı eşit hukuku ve saygıyla kurar. Bazen o emek verir doğaya, bazen doğa kucağını açar ona. 

Hangisi ana, hangisi evlat, birbirine karışır. Kah bakarsın can olan besleyendir doğa, kah bakarsın koruyan, sevendir gerilla. 

Böylece eskimez, aşınmaz bağlar. Ne çok tanırsan o kadar güzelleşir yoldaşlıkları. Anlam ve güç kazanır.

Gücünü bilmeden alır. Bu da salt kitabi olana değildir; yaşamın doğal akışına, gözleme, emekle yoğrulmuş iç içeliğe ve en çok da yılların deneyimine dayalı. Emek kokar buram buram. Korkulan olmaz artık hiçbiri diğeri için. 

Hangi astrolog bilir gök ne zaman sinirlidir, diye sorsanız, gerilla derim.

Hangi botanikçi en çok bitkilerin şifasını bilir, derlerse, gerillayı işaret ederim.

Göklerin renginden yarının hava durumunu en iyi onlar bilir. Taşın renginden yurdunu, toprağın neminden yorgunluğunu, ağacın gölgesinden tanıklığını, rüzgarın ezgisinden yorgunluğunu, suyun coşkusundan katettiği engellerin sırına, en çok onlar vakıftır.

Toprakla, gökle, bitkiyle, hayvanla kurulan bu kutsal bağla gerilla, modern dünyanın korkuya ve üstenciliğine dayalı dal dal bölünmüş bilimine adeta meydan okuyor. Ve bence her biri en iyi bilim insanı olarak, insanlığın kopma aşamasında olan bağlarını birleştiriyor.1193

YENİ ÖZGÜR POLİTİKA