Ma soz dayo Fermandare Delal Amede...

24 Kasım 2017 Cuma

FATMA ADIR

Y ke sermaye, bawer xiday nan heskerdi o ra bye. Rayber kes ke zerrya xo sing xo r kerdb nute kewtb rayr, nan ra bye. Felsefeya aye tewr vern de byay erey nmendi bye Seba resay lazim bi rayryay estb, hem z bi hawayo bteredut. Eke hedef seba ameyoxa azade xebetyay bo, to z sey y bnan vatne lazim o ez ver bi cayo ke zerrya mi mi bena de ra.

Ama nsana ke varan varayne de ma pro pya thet de b. O wext tebet bereketin b. Wext rayrkewti gerla b. Ma hewl dayne y ke ma musayb bierz pratk tecrube biker. Embaze Delal Amede z y ke zimistan dyb reyde heyecan yay Botan cuyayne sey her wext bi qerardarya serkewti qezenkerdi. Na qerardarya embaza Delale bi hri 2015 y dimen hna qewetin byb. Aye z heme amadekary xo seba vengveti hri mha inkerdi y dimen kerdne. Ya, yay embaze Delale (Hulya Eroglu) y Botan, vera hrian dewleta tirk de bi hawayo fedaye vindeti b. Aye seba yay xeyl sebeban xo het de kom kerdb. 2 serr ke seba dyalog ameyb derbazkerdi de dewleta tirk seba er amadekarye kerdb. Naneyo tewr zelal y ny, hri 24 Temmuze b. Ma o wext nnan cuyay.

24 Temmuza 2015 de ma grbk by meyman Embaza Delale. Tab seba ma heme ca mekan ma b. Label embaza Delale sey berpirsyare, nwatne embazan caverdo ro. Seba origrk eke wezfe yay ferz bikero, gan hertim ro. Sewbna cayan de y ke pawey embaza Delale b, estb. Her ke ver bi aver game etne, aye game Delal tepya ver bi ma ardne. Gelo nwatne ke embazan ra biqerfyo, yan z zanayne ke y winas do bibo? Bi hawayo mecbr vejyab rayr, label zerrya aye rehet nebye.

Embaze Delal yb roja ma ya mendeyan bi hawayo qelebalix derbaz byb. Ma heta an munaqee kerdb xtmalan ser o vindetb. Munaqeeyan de yo ke vejya orte o b ke dewleta tirk do hriko hra bikero. imk naney destpkerdi konsept hriko newe estb. Cok ra war azadan de her mekan proses munaqee qerarday cuyayne.

Dewleta tirk heme amadekary xo kerdb seba derbe day Tevger Azadye ro firsend pawitne. Gorey xo 24 Temmuze sey wexto tewr munasb dyb qerar girewtb ke aye ewe hrio tewr gird y heway bikero. Heto bn ra 24 Temmuze serrgra Peymana Lozane b. Ya, dewleta tirk aye ewe bi hawayo zanaye wenayb. Watne yewna reye derheq Kurd Kurdistan de heme yan in bikero. Heme amadekarya xo seba ny kerdb. Embaze Delale teber hedef n hrian de mendb. Seba ke ny hezm nkerdb, end roj ra dima ameyb het ma. Hri ke ewe dest pkerdb, ver bi sibay tay km byb. Ma nnayb Embaze Delale bivindarn. Ma hna Embaze Delale reyde newe ameyb thet aye hna newe dest bi vati hs durbyay kerdb ke reyna veng teyarayan ameb. Teyarayan psero psero bombey ke bi tonan giranya nan esta, vistb ma ser de. Hri heta ser sibay dewam kerdb. Label ma reyna z vati xo domnab. Dima ra wext pratzekerdi vati ameb.

N hri Embaze Delale de qerardarya yay Botan aver berdb. exsyet origer, rayber mltan hertim tewr vern de cay xo girewtne. Fermandare Delal Ameda ke tkon i aye ra biwatne kerdne, na rey bi hawayo eq ver bi Botano ke ruh Kurdistan yo yb resayb ewja. Botan ameyne manaya xoverday fedakarye. imk Kurdistan heriqas ke hende xanet zerey estb, reyna z xover dab fedakarya ke lazim bye nan dab. Fermandare Delal Amede Az Malazgrte z by abdey lahe y n qerardar xoverday. Cok ra seba ehadetan Bestay, cewab ma do girdkerdi xoverday bibo. Ma yewna rey van ke do wati nan qirika nan de bimano. 
982
YEN ZGR POLTKA

Yazarn Tm Yazlar: