TATİL

terstaqlareco@gmail.com | 14 Haziran 2017 Çarşamba

TERSTAQLA RECO

ÇIQMAZ KÛÇE


Diyarbaqır'da yazlar cahnem gibi sıcaqtır. Zaten bi riwayete göre dünya qıyamet güni qullo pıllo olduğında cahnemın Diyarbaqırın altında oldığıni o gün herkes görecaxmiş.

Hal bêle olunca Hazirandan itibaren hema herkes suli bölgelere qaçmax isti. Elazığ'daki Hazar Gölünden tutun Çemê Reşe, Dicle Nehrinden Sur'daki Dıngılawa hawuzuna, Wan Gölüne qadar. Artıq şansa, kim nêrde bi su gördiyse giri.

2005 yazi da her açidan çoq sıcaqti. 1 Haziran 2004 atılımından sonra her yerde sawaş şiddetlenmişti. 1 yıllıq çalışmalardan sonra dêdım bu yaz biraz dinleneyım. Arqaaşlarlan qonıştım onlar da dêdiler Reco gereki biraz dinlenesen yoqsa uzun süreli dewrımci xalq sawaşında çabuq yorulursun, kendıne tatile git. Dêdım o zaman beraber gidax biraz qafa da dinliyax, dönüşte dinlenmiş olaraq atılım yaparız. Meheme dêdi nêreye gidax? Sedo dêdi Hazar'a. Meheme dêdi bence Wan Gölüne gidax. Dêdım bu bölgede qalırsax sawaş psiqolojisinden çıqamayız, qafamız iyice boşalmaz o zaman, en iyisi Quşadasına gidax. Dêdiler Quşadasi? Dêdım he. Meheme dêdi yaw orasi hepi turist yeridır bız rahat êdemeyız, ingilizcemız de yoq. Quşadasi önerım Sedo'nın xoşına gitti, Meheme'ye döndi dêdi yaw dert êttığın şeye bax, oqulda ingilizcede sınıf birincisiydım inanmisense istedığıni sor. Meheme bi sori bile soracaq qadar ingilizce bilmedıği için dêdi temam êlese.

Dêdım hema êle gitmiyax. Biraz prova yapax ki orda acemi olduğumuz anlaşılmasın. Sedo dêdi yaw Reco her şeyi en ince detayına qadar diqqat êdisen, qatıliyam. Gittıx pazardan şort, terlik filan aldıx. Meheme 7 liraya bi tane güneş gözlügi aldi. Nede olsa Quşadasında ucuz olır diye 3 tane almadıx.

Neyse, bi hafta boyunca her gün Dingilawa hawuzuna gittıx. Şortlarımızi giyiyıx, sıraylan gözlügi taqiyıx, hawuz kenarında yere hawli serip uzanan sadece bızıx. Hawuza gelen herkes bıze baxıp güliler hema mecbur qatlanacağız. Sedo kendıni fazla qaptırdi bi ara dêdi Reco istisense sırtına güneş qremi süreyım? Dêdım abartma wula.

Hawuzdan çıqınca cigere gidiyıx, çatal pıcaxla ciger yiyen bi tek bızıx. Dışarda dolaşırken ayıp olmasın diye güneş gözlügi taqmiyıx hema binaya girdığımız an merdiwende sırayla taqiyıx. Her taqana diyiyix errıııq walla en çoq saan yaqışti. Bêle bir birimızın qoltığına vêriyıx

Yolculuq güni geldi. Yazın tam ortasi, Diyarbaqır'da qalanların günde 50 defa eşedıni getırdıği Temmuzun tam ortasında bız tatile gidecağız. Hêycan doruqta. Bılêtlerımız cêbımızde otoposa bindıx. İlk defa Kurdistan'ın dere sularından Akdenizin deniz sularına açılacağız.

20 saetlıx otopos yolculugundan sonra gêj olmiş halde Quşadasına wardıq. Qalacağımız otele gêçtıx. Sabaha qadar uyudux. Uyanır uyanmaz dêdım hadê gidax denize girax. Utaniyıx şortla sahile inax. Walla şort we xawlilarımızi çantaya qoydux pantolon gömleklen indix plaja. Qabinde üstümüzi degiştırdıx. Ben êle kendıme baxiyam, utancımcan qabinden çıqmak istemiyem. Meger Sedo we Meheme de êleymiş. Dışarda bekleyenler qabin qapilarıni çaldıği için mecbur çıqtıx. Birbirimize baxıp güliyıx. Biraz ilerledıx baxtım güneş gözlügi satan bi tezgah war. Dêdım abê selam alêkım, tanesi qaç liradır? Adam dêdi alêkım selam,  10 lira. Qonışmasından anladım bizım oralidır. Dêdım nêrelisen hemşerim? Dêdi Mardin. Dêdım ma ne oldiii 10 liraaa, Diyarbaqırda 7 liradır. Dêdi abê bunlar en birinci qalite RayBan marqasının yerlisidir, inanmisense üstündeki marqaya bax. Gözlügün üstüne baxtım RemoBan yazi. Dêdım bu yerli marqa adidır? Dêdi he. Sedoyla kendıme 2 gözlük aldım, üçümüz gözlüklerımızi taqıp yürüdıx. Her yer turist doli. Ayıptır dêmesi çoği qadının da üsti çıplaq. Biz hawaya baxa baxa ilerliyıx. Otele ait plajın en uç noqtasına qadar gittıx. Sedo dêdi Reco burasi nedır ele yaw? Dêdim ne olacaq, qapitalist modernitenın köleleştırdıği kişilıxlar. Meheme dêdi bunların getırdıği dövizle dewlet silah alıp bızım orayi bombali. Dêdım elbet turizmi de baltalayacaq bi plani wardır partinın, görecaxsız.

Neyse, xawlilarımızi quma serdıx, bekliyıx. Üçümüz de denizde yüzmaxtan qorqiyıx. Baxtım az ötemızde 7-8 yaşında bi çocuq qumda oyni. Yawaşca yanına gittım dêdım yegen qumdan qale yapisan? Dêdi he. Dêdım aferım saan, hele söyle baqalım denızde yüzebılisen? Dêdi he ortaya qadar yüziyem. Dêdım ê ma derin degıl? Eliyle işaret êtti dêdi ha oraya qadar derın degıl sonra derin olan yerde de yüziyem. Dêdım aferım saan, diqqat êt kendine yegen. Arqaaşların yanına döndüm dêdim hadê ha oraya qadar yüzax sonra dönax. Üçümüz de denize girdıx. Biraz yürüdıx sonra ayaqlarımız yerde olmasına ragmen qaşo yüziyıx, qulaç atiyıx. Sedo yüksek sesle diyi Reco burasi çoq derindır fazla açılmayasan. Meheme yerınde durmiş diyi arada bêle dinlenın. Maqsat plajdakilere rezil olmiyax, anlamasınlar yüzme bılmiyıx.

Bêle ayağımızın yere degdıği son noqtaya qadar gıdıp döniyıx. Suda oyniyıx filan. Çoq eglenceli. Sedo dêdi Reco bence bundan sonra her yaz buraya gelax, insan sawaş psiqolojisinden qurtuli. Meheme diyi dönüşmüz fena olacaq. Dêdım arqaaşlar burda iyice dinlenıp dönax ki sawaşın zorluqlarının üstesınden gelebilecax gücümüz olsun, en az 15 gün burdayız. Dêdiler heqlisen.

Plaja geri döndıx. Xawlinın oldiği yere tam gittıx baxtim 3 turist qız geli. Êle uzunlar ki omuzlarına zor yetışiyıx. Dêdım çabuq oturun. Oturduq. Sedo dêdi niye oturdıx yaw? Dêdım wula ma görmedın boylarıni, yanımızdan gêçtıxlarında bi qırtık qalırdıx, istisen boyumuza baxıp gülsünler? Meheme dêdi ben hep diyem zaten Reco dêmax en ince detay dêmaxtır.

Gittıx xawlilarimıza uzandıx güneşleniyıx baxtım bi adam elınde fotraf makinasıyla geldi ingilizce bişiler söyledi. Dêdım Sedo ne diyi bu? Sedo dêdi hello watiz yor neym. Adam da bişiler söyledi u makinayi ona vêrdi. Sedo bunun biqaç fotrafıni çekti. Adam Sedo'nın yanına otırdi. Benle Meheme bişi anlamiyıx. Sedo arada diyi yes yes, ooo yesss. Baxtım Sedo elıni uçaq gibi yapi sözde hawaalanından qalqış yapi, eli ileri doğri xızlanaraq hawalani, adama diyi Türkiş viiyuuujjttt Kurdish bom bom bom. Dêdım Sedo adama ne anlatisan? Dêdi köylerın uçaqlar tarafından bombalanmasıni anlatiyam, bence geztecıdır, gitsın orda yazsin Awrupa gerçekleri ögrensın. Dêdım anlat wula, jitem infazlarıni, yaqılan köyleri, Kürtçe üzerındeki yasaqlari filan hepsıni anlat. Sedo dêdi bence detaya girmiyax, kendisi araştırsın, baqarsın ajan majan olabilır burda deşifre olmiyax, en iyisi bişi dêmiyeyım. Dêdım heqlisen. Sedo ona dêdi hade baybay. Adam gitti. Ê de Sedo bi hawaya girdi anlatamam. Êle qurre baqışlar filan.

Neyse, bunlara dêdım sız buralarda biraz oyalanın ben çarşiya gideyım ğezte filan alayım, gündemden qopmiyax. Ordan ayrıldım çarşiya gittım biraz sağa sola baqınıp geziyem. Booomm! Ele bi ses ki qulaklari sağır eden cinsten. Dêdım belki f16 düşti. Tabi ben tecrübeli olduğum için hemen kendıme geldım baxtım mıllet etrafta qaçışi, çığlıq sesleri yanqilani. Ortalıq toz duman. Dêdım Reco hemen otele dön yoqsa ihale saan qalacax.

Otele döndüm baxtım Sedo we Meheme hawuzda qızlarla top oynilar. El işaretiyle dêdım çıxın çabuq. Geldiler odaya gêçtıx. Dêdiler o patlama sesi neydi yaw? Dêdım he wula az daha en büyük parçam qulağım olacaxti, sız burda burjuwa eglencesındesız. Bunlar başlarıni ögüne egdiler. Dêdım çarşida patlama oldi hema ne oldığıni baan sormayın, bılmiyem anlarız.

Aqşam xeberleri açtıx ki tewww ne olsın. TAK açiqlama yapmiş dêmiş " Defalarca uyardıq, işgal güçlerıne maddi qaynak sağlayan bütün turizm bölgeleri hedefımızdır. Quşadasındaki eylemi üstleniyıx". Sedo we Meheme baan baxtilar Sedo dêdi Reco TAK nedır? Dêdım bılmiyem. Meheme dêdi sen niye Quşadasına gelmemızi istedın? Dêdım aqlıma ilk burasi geldi. Sedo dêdi eylemden önce çarşiya niye indın? Dêdım yeter wula, sorgu polisisız nesız, bi eylem olmiş eylemi yapan da üstlenmiş, sorilarınızi gidın onlara sorun, hadê toplanın Diyarbaqır'a geri döniyıx. Onlar baan heyran heyran baxilar. Sedo dêdi biliyem bız zaten buraya tatile filan gelmedıx, gereken görev yerıne getirıldi artıq durmanın anlami yoq. Meheme dêdi qapitalist modernitenın burjuwa kölesi olacaq degıldıx ya. Dêdım bari bu RemoBan gözlükleri de gêri vêrax, 20 liramız boşa gitmesın. Gittıx gözlükleri gêri vêrdıx, otelden çıqışımızi de yaptıx

Otoposa bindıgımızda kendi kendıme dêdım Reco sende êle bi şans war ki cennete gitsen, içeri girdığın an Allah meleklere diyecax cahnemdekiler çoq yandi biraz da cennettekileri atêşa atın.
Karikatür: İlhami ERDOĞAN1518
YENİ ÖZGÜR POLİTİKA

Yazarın Tüm Yazıları: