PolitikART

Halkların sistemine karşı zorbalık

15.03.2018
Efrîn’de halklar, inançlar ve kültürlerin bir arada barış içinde yaşamayı tercih etmesi, en az üç uygarlığa ev sahipliği yapmış tarihsel mirasından ve bu mirastan kaynağını alan toplumsallıktan ileri geliyor. İşgalin nedenlerinden biri de bu tarihsel miras ve toplumsallığın yok edilmesidir.

Çiçekler çocuklar düşler

14.03.2018
Efrînliler, uzak denizlerde boğulmasın diye Meryem’in düşlerini korudu. Orada çocukluklarını yüreklerinde taşıyanlar, işgalcilere karşı sadece topraklarını savunmuyorlar; Meryem’in gözlerinden taşan düşleri, yıldızları, çiçekleri ve taşları da savunuyorlar.

Çiyayê Kurmênc (Efrîn)

14.03.2018
Bölge, tarih öncesi ve sonrasında Kürtlerle anılıyor. Yunan ve Romalılar döneminde Kurdîka olarak kabul edilir. Araplar buraya ‘Cebel-ûl Ekrad’, Osmanlılar ise ‘Kürd Dağı’ ismini vermiş. Kilis Kürt Beyliği’ne bağlı olan bölgeyi Kürtler sürekli ‘Çiyayê Kurmênc’ adıyla anmış.

Direnişin onuru ve sorumluluğunu taşıyor

14.03.2018
Efrîn Kantonu Eşbaşkanı Hêvî Mustafa, doğduğu bu kentte inşa edilen devrimin, direniş kalesi Efrîn’de görev yürütmenin tüm ağırlığını omuzlarında taşıyor. Onun hikayesi, bugün Efrîn’in ve devrimin bağrından çıkıp direniş mevzilerine akan birçok kadının da hikayesi.

Efrîn bir ülkeyi besliyor

14.03.2018
Yaklaşık 20 milyonu bulan ve ‘yeşil altın’ olarak adlandırılan Efrîn zeytini, Suriye ve Rojava’nın tüm ihtiyacını karşılıyor. Toprağın ve coğrafyanın tüm verimini sunduğu Efrîn Kantonu, öz yönetim süreci ardından demokratik ekonominin yapısını da örgütledi.

Umudunu hür yaşama adayan Kürt: Nuri Dersimî

14.03.2018
Kürdistan’ın bir dönemine damgasını vuran aydınlarından Nuri Dersimî, ‘Kürdistan Tarihinde Dersim’ ve ‘Hatıratım’ kitaplarıyla biliniyor. Qoçgîrî isyanı örgütlenmesinde yer alan ve bir süre tutuklu kalan Dersimî, daha sonra Dersim’e gider. Dersim katliamı ardından Suriye’ye geçen Dersimî, 1973 yılında Halep’te yaşamını yitirdi.

Güneşimizi karartamazsınız çünkü ROTÎNDA!

14.03.2018
Rotînda, ismi gibi olmak için gözlerini, yüreğini, ruhunu ve o eşsiz zekâsını Güneş’in ışınlarıyla besleyebilmek için 24 saat teyakkuzda tutardı. Cesurdu, sosyaldi, güler yüzüyle o kamptaki herkese karşı anaç duygularla işleyen güzel bir yüreğin sahibiydi.

Antik Yunan’ın lirik şairi Sappho

28.02.2018
Sappho, yaşadığı dönemde sürgün edildi, siyasi ve sosyal olarak pek çok konuda önemli roller aldı. Özellikle kadınlara yönelik kurslar açtı. Bu kurslarda şiir, müzik ve çeşitli dersler verdi, kadınlara ayrı bir özenle eğildi.

Kürtçe için yarın çok geç

28.02.2018
Siyasetçilerimiz ve aydınlarımız ya dilin ulusun temel direği olduğunun farkında değil ya da buna inanmıyorlar. Bu nedenle de konuya gereken önem ve hassasiyeti göstermiyorlar.

Çocuğun gelişiminde anadil

28.02.2018
Çocukların anadilini öğrenmesinde aile belirleyici bir rol oynar. Bir çocuğun çok dilli büyütülmesi mümkün. Birden fazla dilin olduğu ortamlarda anne ve baba çocuklarıyla hangi dili konuşacaklarına karar vermeli. Dilin öğrenilmesinde tutarlılık esastır.